Kategori: Şirket


 • Defter Tasdik Süreleri

  Defter Tasdik Süreleri

  Defter Tasdik Süreleri – DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI: Gerek VUK Md.221 gerekse TTK Md.64 hükümlerine göre: 1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin […]

  Read more


 • Defter Tasdikleri

  Defter Tasdikleri

  ,

      Defter Tasdikler MÜKELLEFİYETE GÖRE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER – GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN 1)-Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler); a)-Yevmiye Defteri […]

  Read more


 • E-Fatura, E-Defter, E-İrsaliye Geçiş Takvimi

  E-Fatura, E-Defter, E-İrsaliye Geçiş Takvimi

  ,

  E-Fatura, E-Defter, E-İrsaliye Mükellef Grubu Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) sınırı Uygulama  Zorunlu Geçiş Tarihi Sektör bağımsız mükellefler 4 MİLYON […]

  Read more


 • Şirket Kuruluşu

  Şirket Kuruluşu

  KURULUŞ AŞAMALARI Şirket sözleşmesinin hazırlanması ve kurucuların imzalarının tasdik edilmesi Kullanıcılar MERSİS’in internet adresi https://mersis.gtb.gov.tr/ üzerinden ücretsiz üyelik oluşturarak, şirket kuruluş sürecini başlatırlar. MERSİS’te […]

  Read more


 • Şirket Türleri

  Şirket Türleri

  Şirket Türleri Ticaret Şirketleri Ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümler ve şirket türleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Kanuna göre ticaret şirketleri; Anonim […]

  Read more