Mükelleflerin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler

Mükelleflerin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler

Mükelleflerin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN TUTMAK ZORUNDA OLDUĞU DEFTERLER

 

Bilanço Esasına göre

defter tutan gerçek

kişiler

 

Kollektif Komandit

Şirketler

 

İşletme Esasına

göre defter

tutan gerçek

kişiler

 

Serbest Meslek

Erbapları

 

Yevmiye defteri Yevmiye defteri

 

İşletme Defteri

*(DBS)

 

Serbest Meslek

Defteri ** (DBS)

 

Defteri kebir Defteri kebir

 

   
Envanter defteri Envanter defteri

 

   
Genel kurul toplantı ve

müzakere defteri

 

   

 

 

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN TUTMAK ZORUNDA OLDUĞU DEFTERLER

 

Anonim Şirketler Limited Şirketler

 

Dernekler ve

vakıflara ait

iktisadi

işletmeler

Kooperatifler

 

Yevmiye defteri Yevmiye defteri Yevmiye defteri Yevmiye defteri

 

Defteri kebir Defteri kebir Defteri kebir Defteri kebir

 

Envanter defteri Envanter defteri Envanter defteri Envanter defteri
Genel kurul toplantı ve

müzakere defteri

 

Genel kurul toplantı ve

müzakere defteri *

 

  Genel kurul toplantı ve

müzakere defteri

 

Yönetim Kurulu Karar

Defteri

 

Müdürler Kurulu Karar

Defteri **

 

  Yönetim Kurulu Karar

Defteri

 

Ortaklar Pay Defteri

 

Ortaklar Pay Defteri

***

 

  Ortaklar Pay Defteri

 

Damga Vergisi Defteri

 

   

Kaynak: Gib.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir